VVD en D66 blikken vooruit op stemming WRM

Vanmiddag zal er gestemd worden over de WRM en de daarbij behorende moties en amendementen. RijschoolVandaag.nl hoorde Kamerleden Remco Dijkstra (VVD) en Rutger Schonis (D66) in de aanloop naar de stemming en stelde enkele vragen. De meningen van beide coalitiepartners liggen uiteen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Rutger Schonis over de praktijkbegeleiding:” D66 wil van een afrekencultuur naar een permanente leercultuur. De praktijkbegeleiding is nu een vijfjaarlijks examen, en in feite niet meer dan een toneelstukje. Het haalt de rotte appels er niet uit, noch verbetert het de praktische en theoretische vaardigheden van de instructeurs”.
Remco Dijkstra deelt deze mening niet: “ Het verwijderen van de mogelijkheid om foute instructeurs de bevoegdheid om les te geven af te kunnen nemen vind ik wel nodig en dient ten alle tijden zorgvuldig te gebeuren. Je wilt niet de verkeerde het werk ontzeggen, maar als ‘foute’ instructeurs eindeloos les blijven geven worden leerlingen uiteindelijk gedupeerd.”
 

Rijscholenregister draagt bij aan professionalisering

Rutger Schonis:”Met de moties en het amendement, zoals die zijn ingediend werken we aan een structurele verbetering van de kwaliteit in de rijschoolbranche. Instructeurs die tekort schieten moeten verplicht op bijles en gericht werken aan verbetering bij erkende opleidingsinstituten. En ze moeten  binnen een half jaar opnieuw examen doen. Daarnaast kan bijvoorbeeld de invoering van het rijscholenregister (onze motie gaat hierover) sterk bijdragen aan een continue professionaliseringsslag. Het geeft rijscholen een prikkel om met een goede vermelding in het register te staan. Zeker als nieuwe leerlingen het register ook kunnen raadplegen bij de keuze voor een nieuwe rijschool.”

Ik hou mijn hart vast

Dijkstra: “De vraag naar goede rijschoolinstructeurs is groot en door de vergrijzing zal het aanbod rap dalen. Zoek dan maar eens een goede rijschool in de buurt. Best lastig. De prijzen zullen ongetwijfeld stijgen, want schaarste zorgt voor hogere uurtarieven. Ik denk dat de rijschoolbranche geconfronteerd gaat worden met allerlei kostenstijgingen waar vooral de kleinere rijschoolhouders de dupe van gaan worden. Ze krijgen zo meteen een kostbaar en verplicht opleidingstraject voor hun kiezen. Zonder sancties, dat wel. SP, CDA, PVV en D66 mogen ze daarvoor danken, maar dat is natuurlijk een Pyrrusoverwinning. Ik hou mijn hart vast als er nieuwe excessen in de branche gaan voorkomen en in de media verschijnen. Terwijl de overheid dan geen middelen heeft om te handhaven.  Dat vindt de VVD zonde en onnodig. Daarom hoop ik dat de Wet WRM zoals die voorlag ongewijzigd aangenomen wordt.”

 

Waarom zou iemand van 18 geen rijschool mogen starten?

De VVD is voornemens tegen het amendement dat de sanctie afschaft te stemmen maar ook tegen de motie over het hebben van het rijbewijs voor een periode van vijf jaar alvorens de opleiding tot rijinstructeur te starten. Dijkstra:” De VVD begrijpt deze eis niet. De VVD is het dan ook niet eens met het voorstel dat SP, CDA, D66 en PVV hier doen. Waarom zou iemand van 18 niet zelf een rijschool mogen starten? Er is duidelijk niet over nagedacht door sommige politieke partijen, want leeftijd zegt niet zoveel, behalve enige ervaring. Het brengt ook anderen in problemen, beschermt de markt en sluit serieuze jongeren die een zaak willen starten uit. Dat is zonde.”