Talking Traffic apps hebben positief effect op doorstroming verkeer

app

Talking Traffic-toepassingen hebben een meetbaar positief effect op de doorstroming van het verkeer, emissiereductie en veiligheid. Dat blijkt uit een tussenrapportage van het verkeersonderzoek van Be-Mobile.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Talking Traffic verkeerstoepassingen zijn apps die de doorstroming en verkeersveiligheid op het wegennet verbeteren, door realtime informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen. Denk aan Flitsmeister en Superroute. 

Bevindingen

De voornaamste bevindingen in dit tussenrapport laten het volgende zien:

  1. De maximumsnelheid wordt beter nageleefd door gebruikers van deze apps.
  2. Gebruikers verlagen sneller hun snelheid, wanneer de automobilist wordt gewaarschuwd voor een gevaarlijke situatie of wegwerkzaamheden.
  3. Hoewel aanvullend onderzoek met grotere aantallen voertuigen nodig is, laat een eerste indicatie met voertuigen die prioriteit krijgen intelligente verkeerslichten (vrachtverkeer, nood- en hulpdiensten), een positief effect zien op de doorstroming. De gemiddelde reistijd daalt met 7 tot 10 procent ten opzichte van ritten zonder prioriteitsverlening. 
  4. In Deventer constateerden de onderzoekers voor met name het verkeer van of naar de zijstraten algemene positieve effecten op doorstroming, reistijd, verkeersveiligheid en duurzaamheid (minder stops = minder uitstoot), na een reeks praktijkproeven met intelligente verkeerslichten. 
Onderzoek

Het onderzoek is in relatief korte tijd uitgevoerd door Be-Mobile, dat onder begeleiding van twee externe experts data van zo’n 1,8 miljoen weggebruikers analyseerde. Vincent Habers, lid van het Talking Traffic-team bij IenW zegt: “Deze resultaten komen dus niet van verkeersmodellen, pilot-deelnemers of geënsceneerde verkeerssituaties, maar zijn gebaseerd op data van weggebruikers die een van de gecertificeerde apps gebruiken.’’

Het onderzoek naar de effecten van de use cases wordt komend najaar uitgebreid, zowel qua gebieden (meer kruispunten en deelnemende doelgroepen) als ook qua aantallen use cases. Nog niet alle effecten van alle use cases konden worden onderzocht, aldus Habers.