Veel automobilisten slaperig achter het stuur

Ruim een kwart van de Nederlandse automobilisten zit wel eens slaperig achter het stuur. Zestig procent van hen rijdt door, zodra zij slaperig zijn. En één op de tien automobilisten geeft aan dat doorrijden voor hen zelfs risicovol is. Zo blijkt uit een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO).

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

Invloed

Bijna de helft van alle Nederlandse automobilisten (47%) vindt dat slaperigheid invloed heeft op hun rijgedrag. Een aantal resultaten van slaperigheid in het verkeer zijn het vergeten van stukken weg en geen constante snelheid kunnen aanhouden. De NSWO geeft aan dat hoe groter de slaperigheid is, hoe groter het risico op verkeersongelukken met ernstig letsel en ziekenhuisopname tot gevolg. 

Nationale slaapweek

Het is volgende week - 16 tot 21 maart - ‘Nationale Slaapweek’ en om deze reden komt NSWO nu met de enquêteresultaten naar buiten. De opmerkelijke resultaten uit de enquête zijn afkomstig van meer dan 1.500 Nederlanders.

Laten staan?

Hoewel veel automobilisten in Nederland aangeven zich soms met moeite op de weg te kunnen concentreren indien zij slaperig zijn, blijkt dat slecht een derde om die reden de auto laat staan. Ruim 17% geeft in de enquête aan dat ze toch in de auto stappen ondanks dat ze zich erg slaperig voelen. De overige 50% had geen duidelijke reactie hierop.

Wakker blijven?

Ongeveer 30% van de automobilisten kan zijn of haar slaperigheid niet onderdrukken tijdens het rijden, toch zegt 40% van de Nederlanders dit wel te kunnen. Populaire methodes om dit te doen zijn: het autoraampje open zetten (58%), de muziek hard aanzetten (49%), praten tegen medepassagiers (31%) of even uitstappen en bewegen (29%).
Koffie of een energiedrankje drinken blijken minder populair dan je misschien in eerste instantie dacht. Slechts 14% gaat een kopje koffie halen en 5% drinkt een energiedrankje. 

Gevolgen

Volgens de NSWO is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat één nacht slecht slapen al negatieve gevolgen heeft op het psychische functioneren - met name het concentratievermogen - en daardoor op de rijvaardigheid. Slaperig in de auto zitten, van een nacht slechter slapen, kan dus behoorlijke gevolgen hebben.

De NSWO adviseert automobilisten daarom om goed te slapen en indien je niet uitgerust genoeg bent even een ‘powernap’ te nemen. Even op een parkeerplaats of op een andere plek waar het verkeer niet gehinderd wordt een slaapje pakken. Deze hoeft niet langer dan 10-20 minuten te duren, want dit is lang genoeg om overmatige slaperigheid en daarmee de kans op ongelukken te verminderen.