'Verkeer is voldoende veilig, maar er zijn wél onveilige situaties in eigen omgeving'

Dit voorjaar heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) de Nationale Verkeersveiligheidsenquête uitgezet. Uit de Nationale Verkeersveiligheidsenquête blijkt dat meer dan de helft van de respondenten bereid is iets te doen om deze situaties te verbeteren.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Ga hier direct naar alle resultaten van deze enquête.

Verkeersveiligheid is voor alle weggebruikers letterlijk van levensbelang. Voor een groot deel draagt iedere verkeersdeelnemer daar zelf aan bij. Met deze enquête heeft VVN onderzocht hoe tevreden weggebruikers zijn over de verkeerssituatie in hun eigen buurt of woonplaats en wat zij zouden willen veranderen in het verkeer.

Asorijders

Ruim 5.000 mensen hebben de enquête ingevuld. Een grote meerderheid geeft aan zich veilig genoeg te voelen in het verkeer. Toch zijn er veel ergernissen, waarbij agressief of asociaal rijgedrag met stip op nummer 1 staat. Ook vindt bijna 20% van de respondenten dat de verkeerssituatie in de eigen woonomgeving afbreuk doet aan het woongenot en denkt zo'n 40% dat de verkeersveiligheid in de eigen buurt te verbeteren is. Bijna 60% van de respondenten is bereid om iets bij te dragen dat de verkeersveiligheid in de eigen buurt ten goede komt.

Bron: VVN