Verkeersdoden in Nederland stabiel

In 2014 kwamen er 570 mensen om het leven bij een verkeersongeluk, zo laat het CBS donderdag weten. Dat zijn net zoveel verkeersdoden als in 2013. Toch is er een groot verschil. In 2013 was er sprake van een daling van 12 procent - vergeleken met 2012 - nu is het aantal verkeersdoden stabiel gebleven.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Sinds 2000 is het aantal verkeersdoden gehalveerd. De laatste vijftien jaar zijn er vooral minder mensen in personenauto's omgekomen. Het aantal dodelijke slachtoffers onder fietsers daarentegen is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. 

Leeftijdsverschil

Opvallend is verder dat er de afgelopen vijftien jaar een verschuiving is te zien in het aantal verkeersdoden naar leeftijd. In 2000 viel het grootste aantal slachtoffers onder twintigers, hoewel in 2014 70-plussers vooral verongelukken bij een verkeersongeluk. Volgens het CBS hangt deze toename samen met de stijging van het aantal ouderen in Nederland ofwel de vergrijzing.

Brabant

Brabant is dit jaar de provincie waar de meeste slachtoffers zijn gevallen. Hoewel er in 2013, 81 mensen om het leven kwamen was dit in 2014 maar liefst 100. De campagne die de provincie heeft bedacht ‘help Brabant mee op weg naar nul verkeersdoden’ heeft blijkbaar nog niet genoeg impact gehad.

In een reactie op de cijfers zegt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tegen de NOS dat Nederland nog altijd een van de meest verkeersveilige landen ter wereld is. "Maar elk verkeersslachtoffer is er natuurlijk één te veel. Daarom blijf ik samen met provincies, gemeenten en maatschappelijke partners inzetten op een verdere verbetering van de verkeersveiligheid.”