Vierenveertig rijinstructeurs gezakt voor derde praktijkbegeleiding

In de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 is van vierenveertig rijinstructeurs de lesbevoegdheid verlopen, omdat ze gezakt zijn voor hun derde praktijkbegeleiding. Tenminste één rijinstructeur had een lesbevoegdheid in meerdere categorieën. Hij is namelijk gezakt voor zijn derde praktijkbegeleiding op de vrachtauto.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Waar in het verleden instructeurbewijzen voor het leven afgegeven werden, zijn de bevoegdheidspassen sinds medio jaren ‘90 vijf jaar geldig. In die periode van vijf jaar moet een rijinstructeur twee keer laten zien dat hij nog een goede rijles kan geven. Onder rijinstructeurs leeft sterk het idee dat niet naar de manier van lesgeven wordt beoordeeld, maar dat ze een ‘toneelstukje’ op moeten voeren. Het lukt de beleidsmakers niet om die beeldvorming om te buigen. Ondanks dat het “IBKI on tour” positief wordt ontvangen en zelfs begrip oplevert.

Bevoegdheidspas inleveren

Meer dan 92% lukte het om de tweede keer een goede les te laten zien. De overige 8%, zo’n 129 rijinstructeurs, lukte dat niet en die mochten hun kunsten voor een derde keer laten zien. De groep bestond uit 123 autorijinstructeurs, 5 motorinstructeurs en 1 vrachtwageninstructeur. Die laatste is, net als 43 autorijinstructeurs, gezakt en moest binnen 7 dagen zijn bevoegdheidspas inleveren.
 
 

Kwaliteit waarborgen

Deze persoonlijke tragedies zullen niet gaan verdwijnen. Het ministerie heeft al vaker aangegeven dat de sanctie een instrument is om de kwaliteit te waarborgen. Oud-minister Schultz zei hierover eerder: “Mijns inziens is de verplichte bijscholing met een mogelijk verlies van de bevoegdheid het beste instrument om de kwaliteit van de rijinstructeur te borgen.” Wel wordt de sanctiebepaling in de WRM aangepast. Zo is na de wijziging van de WRM één voldoende eerste praktische bijscholing genoeg en is een tweede praktische bijscholing in dat geval niet meer nodig. Een instructeur krijgt acht weken de tijd voor het herintredingtraject in plaats van de huidige zeven dagen.