Vijfde jaar lucht verbeterd, maar Nederland voldoet nog niet

Voor het vijfde jaar op rij is de Nederlandse luchtkwaliteit verbeterd. Toch voldoet het nog steeds niet overal aan de Europese eisen, zo blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Mansveld (Milieu) aan de Tweede Kamer heeft verzonden.

VERJO

— Advertentie —

De staatssecretaris verklaart dat de vervuiling in 2013 bijna overal onder de Europese grenswaarden lag, wat een goed teken is, maar in twintig gemeenten was dit niet het geval. Dit zijn gemeenten met veel veehouderij of industrie.
Nederland voldoet daarmee dus niet helemaal aan de Europese eisen voor een schonere lucht. Ook is volgens onderzoekers deze uitstoot hardnekkig en neemt die maar langzaam af. 

Nieuwe auto's

De luchtkwaliteit in de rest van het land is dus vooral vooruitgegaan. Reden hiervoor zijn onder andere de nieuwe auto’s, die een stuk beter voor het milieu zijn. Ook zijn er strengere eisen voor de bouw van nieuwe veestallen, waardoor omwonenden van boerderijen minder last hebben van vervuilende stofdeeltjes.

Grote steden

Wil je de vervuilde lucht vermijden verhuis dan voorlopig niet naar de grote stad. Wegen in het centrum van grote steden zijn vaak nog vervuild. Vooral in de Randstad werden te hoge concentraties stikstofdioxide gemeten, maar daarvoor hoeft Nederland pas in 2015 aan de Europese eisen te voldoen. De uitslagen van 2015 zijn pas over twee jaar bekend.

Korter leven

Berekend is er dat op ongeveer 9 kilometer weg de toegestane hoeveelheid stikstof wordt overschreden, voornamelijk in de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam. Langdurige blootstelling aan fijnstof is erg ongezond. Onderzoekers zeggen dat Rotterdammers door de uitstoot van roet- en koolstofdeeltjes één tot drie jaar korter leven dan de gemiddelde Nederlander. 
Om de luchtkwaliteit te verbeteren worden in sommige steden, zoals Rotterdam en Utrecht oude diesels uit de stadscentra geweerd. Ook gaat de staatssecretaris de vervuilende tweetaktscooters uit de grote steden proberen te weren. In het voorjaar van 2015 komt ze met een regeling die de bezitter van zo’n scooter moet aanmoedigen het vieze en lawaaiige ding te ruilen voor een elektrische variant.