WRM debat: Minister tegen afschaffen sanctie

Volg vanaf 16.30 LIVE de tweede termijn van het WRM debat via twitter en updates op rijschoolvandaag.nl.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Minister over alternatief sanctie: “Wegkomen met eens in de zes maanden een ritje maken is gewoon niet toereikend.”

Eerder werd het debat geschorst door twijfels over het behouden van de sanctie op de praktijkbegeleiding. De partijen CDA, SP, D66 en PVV werkten de afgelopen maand aan een alternatief waarbij zij de sanctie willen laten vervangen door een intervisie met examinator, waarbij instructeurs die niet slagen zelf een herexamen moeten bekostigen. Zij bieden dit voorstel middels een amendement aan.

Dit voornemen zorgt voor veel onrust in de branche. Leden van o.a. de FAM, BOVAG en VRB zijn er op tegen om de sanctie zomaar af te schaffen.Het ziet ernaar uit dat, naast de discussie over de sanctie, de diverse partijen er wel allemaal voor zijn om de WRM snel in te voeren. Hieronder valt onder andere de invoering van de VOG en het terugbrengen van de praktijkbegeleiding van twee keer naar één per vijf jaar.

Straks meer...

 

De SP komt met een amendement om de sanctie anders in te richten, ondersteunt door CDA, SP,PVV en D66. Als het amendement aangenomen wordt, kunnen rijinstructeurs ieder half jaar opnieuw examen doen, maar wel met oplopende kosten als vervangende sanctie. D66 pleit er daarnaast voor om ook niet geslaagde instructeurs op extra bijlessen te sturen met oplopende hoge kosten.

De SP komt daarnaast ook met twee moties:
- Een motie om spookrijscholen aan te pakken in overleg met de branche
- Een motie om samen met de sector uit te zoeken of de 5 jaren eis toegevoegd kan worden
 

De VVD is tegen het afschaffen van de sanctie. Vind het niet kunnen om deze er zomaar uit te halen nadat er 9 jaar gewerkt is aan de wet in samenwerking met de branche. VVD is voornemens de wet te steunen maar komt ook met 2 moties:
- Een motie om een hardheidsclausule toe te voegen om instructeurs die de praktijkbegeleiding niet halen door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen te sparen van de sanctie.
- Een motie voor een foto op de WRM-pas zodat leerlingen de bevoegdheid van de instructeur makkelijk kunnen controleren.
 

De PVV vindt de wet voor 95 procent geslaagd. Is voor het amendement betreffende de sanctie. Dient twee moties in:
1. Wil een jaarlijkse kwaliteitstoetsing van de WRM
2. Wil dat de bijscholing gecontroleerd wordt door IBKI en dat er alleen door gekwalificeerde instellingen bijscholing gegeven mag worden.

Ook D66 steunt het amendement voor het afschaffen/vervangen van de sanctie en wil dat een rijschoolregister onderzocht wordt. Dient daarvoor een motie in.

Minister: Amendement sanctie zwak tegenvoorstel

De minister vindt het amendement over de sanctie een te zwak tegenvoorstel. Zij ontraadt het voorstel in de huidige vorm. De minister geeft aan nog steeds de bereidheid te hebben om de 8 weken tijd voor de herkansing te bespreken maar het amendement in deze vorm, zonder de optie de rijbevoegdheid kwijt te raken een teveel afgezwakte vorm te vinden. “Wegkomen met eens in de zes maanden een ritje maken is gewoon niet toereikend.” Om zogenaamde 'pechvogels' tegemoet te komen die door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen de bijscholing niet halen, is de minister er wel voor om een hardheidsclausule in de wet op te nemen.

Minister voorstander van toevoegen 5-jareneis

Wel is de minister ervoor om samen met de sector uit te zoeken of de 5 jaren eis toegevoegd kan worden. Hierbij moet een instructeur in opleiding minimaal 5 jaar een rijbewijs hebben voor hij of zijn aan de opleiding kan beginnen. Ook wil zij in overleg met de branche een rijschoolregister onderzoeken.

Een pasfoto op de WRM-pas is volgens de minister om privacyredenen niet mogelijk. Ook ziet zij niets in een jaarlijkse controle op de WRM. Na een toezegging over een update in de kamer over de voortgang iedere 2,5 jaar wordt de motie ingetrokken. De minister is wel bereid met IBKI te kijken naar kwaliteit van de bijscholing en naar de kwalificering van opleiders en staat er positief tegenover de mogelijkheden te onderzoeken van het bestrijden van spookrijscholen.