Voorlopig moet je je theorie-examen nog halen voor A1 rijbewijs

motor

Het is voorlopig nog niet mogelijk om af te zien van het theorie-examen voor het A1-rijbewijs, het rijbewijs voor lichte motoren. Dat valt te lezen in een verzamelbrief van minister Van Nieuwenhuizen aan de Kamer.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Er was sprake van een versoepeling voor het A1-rijbewijs voor mensen die het autorijbewijs al hebben. Zij zouden het theorie-examen dan niet hoeven te halen. Maar deze versoepeling is nu op de lange baan geschoven omdat alle EU-lidstaten zijn gebonden aan de 3e Europese rijbewijsrichtlijn, waarin het theorie-examen verplicht is.

Herziening richtlijn

Het is mogelijk voor lidstaten om te bepalen dat rijbewijs B op het eigen grondgebied ook de bevoegdheid geeft voor het besturen van een lichte motor van de categorie A1, maar dit heeft veel voeten in aarde en duurt ten minste 12 maanden om in te voeren. 

Verder bereidt de Europese Commissie momenteel een herziening van de rijbewijsrichtlijn voor. De minister wil deze herziening van de Europese richtlijn even afwachten. ' Het invoeren van een nationale wijziging van de Rijbewijsregeling en rijbewijsregelgeving zou hierdoor ingehaald kunnen worden door de wijzigingen in de Europese rijbewijsrichtlijn' schrijft ze in de brief. 

Voorstander

Verder schrijft Van Nieuwenhuizen dat ze wel voorstander is van de verandering, maar dan via de Europese richtlijn.  'Gelet hierop vind ik het invoeren van een dergelijke nationale maatregel niet opportuun en ben ik een voorstander van het doorvoeren van eventuele wijzigingen in de toegang tot het motorrijbewijs via de herziening van de Europese rijbewijsrichtlijn. De Nederlandse inbreng zal uiteraard met de betrokken brancheorganisaties en de Kamer worden afgestemd.'