Wijzigingen vragen theorie-examen vrachtauto

examen

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt het theorie-examen V2C voor de vrachtauto. Er komt een andere vraagverdeling en de vragen worden op een andere manier gesteld. Dit om de voorspelbaarheid van theorieexamen te verminderen, zegt het CBR (Foto CBR).

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Er komt meer willekeur in de vragen, er komen combinatievragen waarbij 2 of 3 vragen over een bepaald onderwerp worden gesteld en worden bepaalde vragen uitgebreid. 

De bevraagde onderwerpen en het totaal aantal vragen blijven gelijk. 

De wijzigingen

De wijzigingen in het examen V2C (Examen theorie deel 2, administratie) zijn de volgende:

  • Andere vraagverdeling: door een accentverandering is het nog meer dan voorheen van belang dat de kandidaat zich voorbereidt op alle onderwerpen uit de toetsmatrijs om het examen te kunnen behalen. Per onderwerp worden minimaal 2 en maximaal 10 vragen in een examen gesteld. Dit aantal vragen per onderwerp is variabel per examenvariant. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Er wordt nog steeds op dezelfde wijze aangesloten bij de huidige eind- en toetstermen.
  • Uitbreiding van nieuw itemtypes (nu alleen in RV1): invulvraag (kennisvragen zoals geldigheid, leeftijd en standaardregels rij- en rusttijden), hotspotvragen (o.a. vrachtbrieven), ja/nee-vragen (mogelijk op alle onderwerpen).
  • Combinatievragen: hierbij worden 2 of 3 toetstermen op onderwerp gekoppeld. Hier worden dan 2 of 3 vragen achter elkaar gesteld. De vragen zijn ook zonder informatie uit de vorige vraag te beantwoorden.