Minister ontraadt amendement; ‘Te vrijblijvend en veel beren op de weg’

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in een brief haar mening gegeven over het voorliggende amendement van CDA, SP, D66 en PVV over het afschaffen van de sanctie. De Minister vindt dat het amendement er nog steeds voor zorgt dat slechts een deelname aan bijscholing genoeg is. Zij vindt de onbeperkte deelname te vrijblijvend en ontraad het amendement dan ook in de gewijzigde vorm.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De VVD vroeg afgelopen week uitstel van stemming om de Minister haar mening te kunnen horen over het gewijzigde amendement van CDA, SP, D66 en PVV. In het amendement pleitten de vier partijen voor afschaffing van de sanctie. In plaats daarvan willen zij rijinstructeurs de kans krijgen om iedere zes maanden te herkansen en tussentijds bijles te volgen op de niet behaalde onderdelen van de bijscholing. Aangezien de kosten hiervan voor eigen rekening komen zouden deze rap op kunnen lopen.

Uitvoeringslast te hoog

De Minister is, evenals de VVD, tegen het amendement. Cora van Nieuwenhuizen vindt het karakter van het amendement te vrijblijvend, aangezien slechts deelname aan de bijscholing genoeg is om te blijven werken als instructeur. Na overleg met IBKI, vindt de Minister ook de uitvoeringslast te hoog. Doordat de nieuwe regelgeving uitgewerkt moet worden en verwerkt binnen de huidige procedures zal de invoering van de WRM vertraagt worden. Deze vertraging zal oplopen tot 1 januari 2020 en mogelijk nog verder. Onwenselijk vindt de Minister.

Beren op de weg

In principe vindt de Minister het amendement wel uitvoerbaar, maar voorziet zij veel beren op de weg. De minister noemt er acht:

- Het bepalen van de onderdelen waarop de instructeur als onvoldoende kan worden beoordeeld en de daaraan verbonden praktische bijles.
- Het nader bepalen van de studielast en de inhoud van de praktische bijles.
- Het benaderen van marktpartijen voor het ontwikkelen van deze bijlessen en het opzetten van een stelsel van certificering daarvoor.
- Het verstrekken van een zesmaandelijkse bevoegdheidspas aan de instructeur, die weer vernieuwd zal moeten worden na het afleggen van een praktijkbegeleiding.
- De relatie tot het herintredertraject, dat een mogelijkheid biedt om na verlies van de bevoegdheid deze weer te behalen door een lichter traject dan het geheel opnieuw behalen van de bevoegdheid.
- Het overleggen van de VOG bij de eerste zesmaandelijkse verlenging, waardoor de VOG-frequentie bij sommige instructeurs uit de pas gaat lopen met de voorziene terugkijktermijn van vijf jaar.
- Aanpassingen in de administratieve organisatie en de IT-systemen van IBKI.
- Het bepalen van de kosten van de wijzigingen bij IBKI en de doorbelasting via de tarieven daarvan aan de betrokken instructeurs.
Van Nieuwenhuizen: "Voor de meeste wijzigingen geldt dat de rijschoolbranche hierover zal moeten worden geconsulteerd onder meer via inspraak op de lagere

Eerder gaf ook Remco Dijkstra, Kamerlid voor de VVD zijn mening, via een facebookpost. https://www.rijschoolvandaag.nl/nieuwsarchief/minister-geeft-oordeel-nieuw-wijzigingsvoorstel-afschaffen-sanctie-onverstandig/