Wie wil er nog stagiairs begeleiden?

CBR WRM-bevoegdheid

Wie wil er nu nog stagiairs begeleiden? Dat is een vraag die bij menig rijschool naar boven komt, mocht je de internetconsultaties hebben gelezen. De eisen voor stagementoren en praktijkstages worden in het nieuwe jaar zodanig aangescherpt, dat vakmensen bang zijn dat de stageplekken gaan dalen. Woensdag houdt het ministerie een vergadering over onder andere deze kwestie.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Woensdag 18 december staat een vergadering op de planning van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over verkeersveiligheid (van 14.00 tot 18.00 uur hier live te volgen.) 

Namens het kabinet zullen minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aanwezig zijn.

Vergadering

De vergadering zal onder andere gaan over de snelheidsverlaging, over ADAS en zelfrijdende auto's, de toename in het aantal verkeersslachtoffers, en de wijzigingen in de wet WRM. Hoewel er breed draagvlak is voor sommige wijzigingen, zoals de vervallen sanctie praktijkbegeleiding en de verplichting van het lesgeven aan ‘echte’ rijbewijsleerlingen', zijn er ook zorgen. En dan vooral over de maatregelen met betrekking tot de stage voor toekomstige rijinstructeurs.  

Er zal tijdens de vergadering een afhandeling komen van de moties die zijn ingediend tijdens het voorstel van de wetswijziging van de WRM. Een van de hoofdonderwerpen uit de gehouden internetconsultatie en het rapport van ATR, was deze bezorgdheid omtrent de stageplaatsen.

Nieuwe eisen

Er zijn nieuwe eisen gesteld aan stagementoren en aan de stage-begeleiding. Zo moet de praktijkbegeleiding met een echte leerling worden uitgevoerd. Het lesonderwerp tijdens de stagebeoordeling en de praktijkbegeleiding zal afhankelijk worden van het begingedrag van de echte leerling en wordt mede door de examinator bepaald.  En de rijinstucteur-in-opleiding moet tijdens zijn stage een tussentijdse toets of rijexamen bijwonen van een echte leerling.

Verder moeten stagementoren minimaal vijf jaar ervaring hebben als rijinstructeur en moeten verplicht een theoretische bijscholing voor stagementoren hebben gevolgd. 

Afname stageplaatsen

Een van de problemen die worden voorzien door de sector gaat over de maatregel over het bijwonen van een tussentijdse toets of rijexamen. Rijinstructeurs geven aan zelf mee te willen rijden tijdens een toets of rijexamen. Dat betekent dat er in de examenauto geen ruimte is voor de stagiair, die daarmee zijn opleiding niet af kan ronden. 

De verwachting is dat het aantal stageplaatsen daarmee sterk zal afnemen. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot een tekort aan rij-instructeuren.

Internetconsultatie

Dit blijkt uit de eerder gehouden internetconsultatie. Meerdere rijscholen zijn bang dat deze maatregelen leiden tot een tekort aan stageplaatsen, omdat rij-instructeurs dus aangeven zelf mee te willen rijden tijdens een toets of rijexamen van hun leerling. Daarmee inspelend op de behoefte van de leerling, niet van de kandidaat-rijinstructeur. 

Zo schreef Wilko Lenoir, van Lenoir Opleidingen het volgende: "Op zich onderken ik de meerwaarde van het bijwonen van een TTT of een CBR examen en erken ik ook de meerwaarde van een ervaren rijinstructeur tijdens de stage. In de praktijk vrees ik dat er veel van de huidige, goedwillende stagementoren gaan afhaken, waardoor meer stagiaires hun heil moeten gaan zoeken bij stagementoren die van de stage een verdienmodel maken. Dit lijkt me een ongewenste situatie."

Ook John van den Kieboom, rijschoolhouder uit Steenbergen voorzag negatieve gevolgen rondom de stage. "Het meerijden met examens en TTT's heb ik tijdens mijn stage best gemist. Maar nu gaat u er een derde partij in betrekken. Namelijk de betalende rijschoolleerling. Dat zal voor de toch al kleine groep rijscholen die stageplaatsen aanbiedt wel eens de reden kunnen zijn daarmee te stoppen. U vergeet denk ik dat u hier te maken heeft met een commerciële branche. Daar is de klant koning.”

Stagefraude

Er schijnt in de praktijk ook sprake te zijn van stagefraude en deze maatregelen zouden hierop in kunnen spelen. 

Hierbij is de actieve stageplicht op papier gedaan, maar in werkelijkheid is de kandidaat niet aan bod geweest tijdens het lesgeven. Hierdoor leren de kandidaten in de praktijk niet om les te geven, terwijl ze vaak wel moeten betalen voor een stageplek.

ATR

Ook in het rapport van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) werden vraagtekens gezet bij  de nieuwe eisen, omdat niet van alle maatregelen duidelijk was of ze doeltreffend zullen zijn.

Het college adviseerde het voorstel aan te passen, zodat een rijinstructeur tijdens de bijscholing alleen rijles hoeft te geven aan leerlingen met een vergelijkbaar ervaringsniveau als het niveau waar de instructeur in zijn praktijkles aan geeft.

Ook adviseerde ATR om bij de eerstvolgende wetswijziging na te gaan of het mogelijk is een verschil aan te brengen in de bevoegdheid van rijinstructeurs naar gelang zij rijles geven aan leerlingen die wel en niet al rijbevoegd zijn.