Veilig Verkeer Nederland: Mijd de komende weken schoolroutes

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept vrachtwagenchauffeurs op om schoolroutes te mijden de komende weken. Daarnaast verzoeken zij ouders om kinderen zo min mogelijk met de auto naar school te brengen. Dit om de jaarlijkse toename van het aantal ongevallen waarbij kinderen betrokken zijn in de maand september terug te dringen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In de eerste weken van het schooljaar zijn schoolgaande kinderen extra kwetsbaar voor ongelukken. Dit omdat zij opnieuw moeten wennen aan het drukke verkeer. Met name brugklassers zijn vaak betrokken bij ongevallen in de maand september; gemiddeld zo’n 150 keer. Dat is twee keer zo vaak als in andere maanden van het jaar. Het is niet bekend hoe vaak vrachtwagens bij de ongevallen zijn betrokken. Maar omdat het letsel in die gevallen ernstiger is, verzoekt. VVN vrachtwagenchauffeurs zoveel mogelijk schoolroutes te mijden.

Omleiden via app

In samenwerking met  TVM is er een plan ontstaan om  een app ontwikkelen die chauffeurs automatisch omleidt als ze aan het begin of einde van een schooldag een route naderen waar veel kinderen zijn. Momenteel onderzoekt TVM de haalbaarheid.

Na zes weken vakantie, moeten scholieren in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en een groot aantal Gelderse gemeenten maandag weer naar school.  De week erna gaan leerlingen in de regio Midden-Nederland ook weer naar school, gevolgd door de Noordelijke provincies een week later..
 

Te voet of met de fiets

Omdat schoolgaande kinderen juist in die eerste schoolweken kwetsbaar zijn, roept VVN ook ouders op de auto te laten staan en ze vooral op de fiets of lopend naar school te brengen. Dit brengt de verkeersdrukte rondom te school omlaag en kinderen worden door zelf te lopen of te fietsen zich beter bewust van het verkeer om zich heen.