Vlaanderen start met rijlessen voor oudere automobilisten

oudere

Het aantal 65-plussers in Vlaanderen gaat de komende tien jaar tijd met ruim 22 procent stijgen. Daarom is de Vlaamse stichting verkeerskunde (VSV) in Vlaanderen gestart met laagdrempelige rijlessen om oudere bestuurders te helpen om mobiel en veilig te blijven.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Door de toenemende levensverwachting en betere gezondheid blijven senioren langer mobiel. Daardoor verwacht VSV een verdere toename van 65-plussers in het verkeer. 

Hoewel oudere automobilisten geen riskante verkeersdeelnemers zijn, geeft onderzoek aan dat ze vaker moeite hebben met complexe verkeerssituaties. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start daarom met praktijkworkshops waarin oudere automobilisten ontdekken hoe ze vaardige én veilige bestuurders kunnen blijven.

Ongelukken

Senioren zijn in principe heel veilige autobestuurders: ze rijden minder snel, houden meer afstand en zijn minder geneigd om riskante maneuvers uit te voeren. Internationaal onderzoek toont echter aan dat oudere automobilisten meer dan gemiddeld betrokken zijn bij ongevallen in complexe verkeerssituaties waarin ze weinig tijd hebben om veel informatie te verwerken. Typische voorbeelden zijn ongevallen op kruispunten, ongevallen bij het links afslaan, invoegen op autosnelwegen en van rijstrook wisselen op autosnelwegen. Dergelijke situaties vergen bepaalde functionele vaardigheden die op hogere leeftijd achteruit kunnen gaan, waardoor oudere bestuurders in de problemen kunnen geraken.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters zegt hierover: “De komende jaren zal ons verkeer vergrijzen, en dat betekent een uitdaging voor de verkeersveiligheid. Hoewel senioren door hun grotere lichamelijke kwetsbaarheid in de eerste plaats risico lopen als kwetsbare weggebruikers, mogen we de groeiende groep oudere automobilisten niet over het hoofd zien. Zij zijn gebaat bij gepersonaliseerd advies, dat hen toont hoe ze ook op hogere leeftijd veilig en vaardig mobiel kunnen blijven.”

"Oudere automobilisten zijn gebaat bij gepersonaliseerd advies, dat hen toont hoe ze ook op hogere leeftijd veilig en vaardig mobiel kunnen blijven.”

Feedbackritten

In veel gevallen kunnen senioren deze beperkingen compenseren door hun rijgedrag aan te passen of anders te plannen. Door bijvoorbeeld de weg op te gaan tijdens momenten met minder verkeer. Ook geavanceerde rijhulpsystemen zoals een dodehoekverklikker of een automatisch noodstopsysteem kunnen in specifieke situaties voorkomen dat het tot een ongeval komt.

Laagdrempelige rijvaardigheidscursussen kunnen helpen om het ongevalsrisico van senioren in het verkeer te verlagen. Daarom start de VSV met een nieuwe reeks praktijkworkshops die oudere chauffeurs de gelegenheid bieden om gepersonaliseerd rijstijladvies te krijgen en kennis te maken met verschillende geavanceerde rijhulpsystemen.

Concreet gaan de deelnemers in groepjes van 3 samen met een rijlesgever de weg op voor een rit van 2 uur in lesauto, waarbij elke deelnemer ongeveer een halfuur aan het stuur zit. Tijdens en na de rit krijgen ze feedback en persoonlijk rijstijladvies van de lesgever. Het gaat niet om een rijexamen of test, maar om een feedbackrit waarmee de deelnemer tips krijgt om zijn rijvaardigheid te verbeteren. De praktijkworkshops zijn een logisch vervolg op de theorieworkshops voor oudere automobilisten die de VSV al langere tijd organiseert, en waarin onder meer de nieuwste verkeersregels en de medische rijgeschiktheid aan bod komen.