Grote veranderingen in 2020 op een rij

toekomst auto

2019 was een roerig jaar voor de rijschoolbranche. Veel beslissingen, wijzigingen en vergaderingen. 2020 wordt het jaar dat veel van die wijzigingen worden doorgevoerd, maar ook een jaar dat brancheorganisaties actief van zich laten horen. Rijschoolvandaag.nl heeft een aantal van die belangrijke wijzigingen voor je op een rijtje gezet.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Brancheorganisaties

De rijschool-brancheorganisaties hebben niet stilgezeten afgelopen jaar. Daarvan gaan we in het nieuwe jaar zeker wat terughoren. 

De rijschoolbracheorganisaties, met de FAM voorop, spraken vorig jaar met minister van Nieuwenhuizen. Daaruit vloeiden afspraken voort die zullen worden opgeschreven in het 'Samen Sterk' startdocument, dat begin dit jaar klaar moet zijn. 

BOVAG wil, samen met andere partijen zoals het CBR en IBKI, dat de meest gebruikte ADAS-systemen integreren in het rijonderwijs en rijexamen. 

LBKR zette zich afgelopen jaar onder andere in om verkeerseducatie in het onderwijs onder de aandacht te brengen. De organisatie bood een petitie aan aan Tweede Kamerleden om er voor te zorgen dat er verkeerslessen op middelbare school gaan worden gegeven.  Dit is volgens LBKR essentieel om de kennis van verkeersregels onder jongeren te vergroten.

Terug naar 100

Vorig jaar is besloten dat automobilisten maximaal 100 kilometer per uur mogen rijden, daar waar nu nog harder mag worden gereden. Vanaf half maart mag het gaspedaal tussen 06.00 en 19.00 uur niet meer zo diep worden ingetrapt.

Op autosnelwegen waar nu lagere maximumsnelheden gelden verandert niets. De hogere maximumsnelheden (120 of 130) tussen 19.00 en 06.00 uur blijven ongewijzigd. 

Het kabinet neemt deze maatregelen om zo de stikstofuitstoot omlaag te krijgen en om de bouw weer op gang te brengen.

Investeringen

Er worden een hoop investeringen gedaan het komende jaar op het gebied van transport, verkeer en veiligheid. Zo wil minister van Nieuwenhuizen flink investeren in verkeersveiligheid, namelijk maar liefst een half miljard. Dit omdat de afgelopen jaren de daling van het aantal verkeersslachtoffers daalde. In 2018 was er zelfs een stijging van het aantal verkeersdoden met ruim tien procent. De meerderheid van deze slachtoffers valt op gemeentelijke en provinciale wegen.  
Met het extra geld kunnen deze gevaarlijke situaties worden aangepakt. Ook fileknooppunten moeten worden aangepakt met een flinke injectie, maar of dat gaat werken blijft de vraag

Ook gaan de straffen voor ernstige verkeersdelicten omhoog. Op rijden onder invloed staat vanaf 1 januari een maximale gevangenisstraf van 1 jaar. De straf voor gevaarlijk rijden gaat van twee naar zes maanden gevangenisstraf. 

Verder moet er worden geïnvesteerd innovatieve oplossingen die het transportverkeer minder laten uitstoten. Er is ruim 87 miljoen euro beschikbaar voor 43 projecten in heel Nederland. Schepen op waterstof, uitstootvrije bouwmachines, schone boodschappenbezorgwagens, diverse soorten bussen en swapbare accu’s voor pizzabezorgscooters; het zijn enkele voorbeelden van de 43 projecten. 

Ook wil de overheid auto's delen aanmoedigen op het platteland. Twintig plattelandsgemeenten hebben hun handtekening gezet onder afspraken die moeten resulteren in 100.000 deelauto’s. 

Verder komen er meer waterstofstations in Nederland en de elektrische auto gaat waarschijnlijk nog meer zijn opmars maken. 

De nieuwe WRM

Last, maar zeker not least: op 1 april 2020 gaan de wijzigingen van de WRM in. Een aantal van de belangrijkste wijzigingen staan hieronder.

  • De sanctie (ofwel: het verlies van de WRM-bevoegdheid) wordt vervangen door een ‘educatief traject’.
  • Het resultaat van de 1e praktijkbegeleiding gaat meetellen en bij beoordeling ‘voldoende’ is een 2e praktijkbegeleiding niet nodig.
  • Een VOG wordt verplicht.
  • De praktijkbegeleiding moet met een echte leerling worden uitgevoerd.
  • Het lesonderwerp tijdens de stagebeoordeling en de praktijkbegeleiding wordt afhankelijk van het feitelijke ‘begingedrag’ van de echte leerling en zal mede door de examinator worden bepaald.
  • Stagementoren moeten vijf jaar ervaring hebben als rijinstructeur en moeten verplicht een theoretische bijscholing voor stagementoren volgen.

Foto: Patrick Gillespie